Báo cáo tình hinh sử dụng vốn của đợt chào bán chứng khoán ra công chúng theo GCN 476/UBCK-GCN

Công ty Cổ phần ô tô TMT báo cáo tới UBCK và Sở GDCK HCM tình hình sử dụng vốn của đợt chào bán chứng khoán ra công chúng theo GCN số 476/UBCK-GCN.

Chi tiết

Công bố thông tin thay đổi thành viên ban Tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần ô tô TMT gửi thông báo tới UBCK và Sở GD HCM về việc thay đổi thành viên ban Tổng Giám đốc.

Chi tiết

Nghị quyết HĐQT và Thông báo đăng ký giao dịch CP quỹ

Công ty Cổ phần ô tô TMT xin thông báo Nghị quyết HĐQT số 1056/NQ-HĐQT và Thông báo đăng ký giao dịch CP Quỹ.

Chi tiết

Công văn số 1040/TMT-BC gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở GDCK HCM

Công ty Cổ phần ô tô TMT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ lên Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở GDCK HCM.

Chi tiết

Báo cáo tình hỉnh quản trị Công ty Cổ phần ô tô TMT quý III năm 2010

Hội đồng quản trị gửi báo cáo tình hỉnh quản trị Công ty Cổ phần ô tô TMT quý III năm 2010 tới Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

Chi tiết

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Ông Đặng Quang Vinh - Tổng giám đốc Công ty cổ phần ô tô TMT đã bán 170.000 cổ phiếu, cụ thể như sau:

Chi tiết

Giấy đăng ký kinh doanh với vốn điều lệ mới

Công ty Cổ phần ô tô TMT xin thông báo Giấy chứng nhận ĐKKD mới với vốn điệu lệ tăng lên 284.502.360.000 đồng, cụ thể như sau:

Chi tiết

Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ

Ông Đặng Quang Vinh - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần ô tô TMT đăng ký bán 170.000 cổ phiếu, cụ thể như sau:

Chi tiết

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu thưởng

Công ty Cổ phần ô tô TMT báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu thưởng với UBCK Nhà nước, cụ thể như sau:

Chi tiết

Vợ ông Đỗ Mạnh Tuấn - Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần ô tô TMT đăng ký bán 87.500 cổ phiếu

Công ty Cổ phần ô tô TMT xin thông báo giao dịch của người có liên quan đến HĐQT Công ty, cụ thể như sau:

Chi tiết
Hỗ trợ
Tư vấn sản phẩm
04.3633.8580 / 0913.482.088
Tư vấn dịch vụ và phụ tùng
1900 54 54 62 / 0912.816.215

Công ty cổ phần ôtô TMT
Địa chỉ: 199B Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Điện thoại: (+84) 3862 8205 - Fax:
(+84) 3862 8703

Copyright TMT - Thiết kế website bởi ADC Việt Namsim dep