Công bố thông tin số 761/TB-TMT-HĐQT ngày 30/9/2019 về việc ông Trịnh Xuân Nhâm thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty cổ phần ô tô TMT

Thông báo
30/09/2019 14:13

Công bố thông tin số 761/TB-TMT-HĐQT ngày 30/9/2019 về việc ông Trịnh Xuân Nhâm thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty cổ phần ô tô TMT

Công bố thông tin số 761/TB-TMT-HĐQT ngày 30/9/2019 về việc ông Trịnh Xuân Nhâm thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty cổ phần ô tô TMT. Tải tại đây!

Tin khác