Công văn số 707/TMT-TCKT về việc Giải trình chênh lệch KSQXKD Bán niên năm 2019 giữa BCTC kiểm toán và BCTC quý 2. Tải tại đây!

Báo cáo tài chính
29/08/2019 17:04

Công văn số 707/TMT-TCKT về việc Giải trình chênh lệch KSQXKD Bán niên năm 2019 giữa BCTC kiểm toán và BCTC quý 2. Tải tại đây!

 Công văn số 707/TMT-TCKT về việc Giải trình chênh lệch KSQXKD Bán niên năm 2019 giữa BCTC kiểm toán và BCTC quý 2. Tải tại đây!

 

 

Tin khác