Dịch vụ sau bán hàng

Cập nhật 10:50 28/03/2018

Chính sách bảo hành xe tải nhẹ

(Thời gian bảo hành được tính theo thời gian hoặc số Km sử dụng tùy theo điều kiện nào đến trước)

Cập nhật 10:49 28/03/2018

Chính sách bảo hành xe tải nặng

Thời gian bảo hành được tính theo thời gian hoặc số Km sử dụng tùy theo điều kiện nào đến trước