Sự kiện - Khuyễn mãi

Cập nhật 09:44 24/01/2019

Công văn số 39/TMT-TTBHg ngày 19/01/2019 về việc khắc phục triệt để các lỗi tồn tại của xe TATA SUPER ACE EURO II và hỗ trợ giá

Công văn số 39/TMT-TTBHg ngày 19/01/2019 về việc khắc phục triệt để các lỗi tồn tại của xe TATA SUPER ACE EURO II và hỗ trợ giá bán đối với xe EURO IV.