TATA ACE HT

Hình ảnh xe


Màu sắc


Thùng xe


Thùng xe dài 2,65m

Ngoại thất


Nội thất


Động cơ khung gầm